HV-ปลั๊กพ่วง 6 เต้ารับ (3M)

คุณสมบัติสินค้า:

ปลั๊กพ่วง 6 เต้ารับ, ผ่านมาตรฐาน มอก.2432-2555, สายไฟ 2 x 0.75 Sqmm ยาว  3 เมตร, มีสวิตช์เปิด-ปิด, รองรับกระแสไฟ 10A, รองรับกระแสไฟ 2300W

Share

Share

  • ปลั๊กพ่วง 6 เต้ารับ
  • ผ่านมาตรฐาน มอก.2432-2555
  • สายไฟ 2 x 0.75 Sqmm ยาว 3 เมตร
  • มีสวิตช์เปิด-ปิด
  • รองรับกระแสไฟ 10A
  • รองรับกระแสไฟ 2300W


Powered by MakeWebEasy.com