สถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
จตุพล คำเฉย EI793888545TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2020 052020000004
ภูวนารถ ศรีวิหก RAUR000070121 Kerry-ems Mar 26, 2020 10:02 032020000004
สิรวิชญ์ ชัยเวทย์ RP434421618TH ไปรษณีย์ไทย Mar 10, 2020 032020000002
อนัคฆ์ เอี่ยมสกุลพานิช RAUR000066954 Kerry-ems Mar 05, 2020 032020000001
สมพาน ชื่นบาน 6312002027652 Nim Express-ems Feb 26, 2020 022020000004
สมพาน ชื่นบาน 6312002019602 Nim Express-ems Feb 19, 2020 13:02 022020000003
พุฒิพงษ์ รัศมีทองตระกูล ER652249673TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 15, 2017 022017000001
ชื่อลูกค้า : จตุพล คำเฉย
Tracking number : EI793888545TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : ภูวนารถ ศรีวิหก
Tracking number : RAUR000070121
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 26, 2020 10:02
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : สิรวิชญ์ ชัยเวทย์
Tracking number : RP434421618TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : อนัคฆ์ เอี่ยมสกุลพานิช
Tracking number : RAUR000066954
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : สมพาน ชื่นบาน
Tracking number : 6312002027652
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : สมพาน ชื่นบาน
Tracking number : 6312002019602
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 19, 2020 13:02
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : พุฒิพงษ์ รัศมีทองตระกูล
Tracking number : ER652249673TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 15, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022017000001
Powered by MakeWebEasy.com