Magnetic timer switch สวิทซ์สัมผัสแบบแม่เหล็ก แจ้งเตือนเวลาเปิดประตูค้าง

คุณสมบัติสินค้า:

เปิดประตูแล้วไม่ปิด เสียงจะดังจนกล่าวประตูจะปิด

Share

หมวดหมู่ : ACCESS CONTORL

Share

สวิทซ์สัมผัสแบบแม่เหล็ก
» Product: Hiview
» Category: Accessories
» Series: Keycard / Access Control

Feature:
ส่งเสียงเตือนเวลาประตูปิดไม่สนิท , เปิดประตูค้างไว้ไม่ปิด เสียงจะดังจนกว่าประตูจะปิด


สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com