Promotion ไม้กระดก ไม้กั้นประตูเข้า-ออก รถยนต์อัตโนมัติ Hiview

Last updated: 10 มิ.ย. 2563  |  7115 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Promotion ไม้กระดก ไม้กั้นประตูเข้า-ออก รถยนต์อัตโนมัติ Hiview

        ไม้กระดกเปิด-ปิด ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ โดยทั่วไปถือเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานตาม หมู่บ้าน / โครงการหมู่บ้าน / คอนโดมิเนียม / โรงเรียน / โรงงานอุตสาหกรรม / ลานจอดรถ / สำนักงาน / ห้างสรรพสินค้า / หน่วยงานราชการ หรือสถานที่ต่างๆ ที่มีการควบคุมการเข้า-ออก ของบริเวณนั้นๆ ในการควบคุมความเป็นระเบียบในการเข้า-ออก ของรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยของสถานที่แห่งนั้นด้วย ลดปัญหาโจรขึ้นบ้านขโมยของมีค่า หรือถูกปล้นจี้ภายในที่พักอาศัย ไม้กั้นกระดกเปิด-ปิด ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้พักอาศัยได้ เพราะสถานที่บางแห่งถ้าไม่มีบัตร หรือเอกสารเเสดงตัว จะไม่สามารถเข้าไปในสถานที่นั้นได้ ทั้งนี้สามารถเพิ่มความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยมากขึ้นได้

ชุดไม้กระดก SET1 BASIC MANUAL CONTROL กดเปิด-ปิด 

 ฟังก์ชั่น และ คุณสมบัติเด่น

 • ควบคุมการเปิด-ปิด กลไกยกไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้น-ลง กรณีไฟดับปลดล็อคด้วย Manual ได้ทันที
 • แกนกลางของเครื่องและสปริงถูกหุ้มป้องกันการเสียหาย
 • เคสของมอเตอร์หุ้มด้วย Aluminium alloy เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
 • มีพัดลมระบายความร้อนสำหรับมอเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้นานขึ้น
 • มีโฟโต้ อิเล็กทริกลิมิตสวิตซ์ สำหรับตรวจสอบสถานะ ขึ้น-ลง ของไม้แขนกั้น
 • หากไม้แขวนกั้นปิดกระแทกกับวัตถุจะเด้งกลับอัตโนมัติ
 • สามารถตั้งหน่วงเวลาให้ไม้แขนกั้นปิดไว้ 5,10,20, วินาที ตามความต้องการ
 • รองรับอินฟาเรดเซนเซอร์ เพื่อป้องกันการปิดแขนกั้นโดยรถ (Option)
 • รองรับการเชื่อมต่อ Loop detector
 • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจร
 • รีโมทคอนโทรลแบบสาย/แบบไร้สาย ความถี่ (148 MHz)
 • มีความเร็วในการยก เปิด-ปิด 5 นาที ที่ความยาวไม้กั้นไม่น้อยกว่า 4 เมตร
 • มีอายุการใช้งาน เปิด-ปิด ได้ไม่น้อยกว่า 5,000,000 ครั้ง

 

ชุดไม้กระดก SET1+ BASIC MANUAL CONTROL กดเปิด-ปิด+คีย์การ์ด

ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติเด่น
 • ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูด้วยบัตรทาบคีย์การ์ด กลไกยกไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้น-ลง กรณีไฟดับปลดล็อคด้วย Manual ได้ทันที   
 • แกนกลางของเครื่องและสปริงถูกหุ้มป้องกันการเสียหาย
 • เคสของมอเตอร์หุ้มด้วย Aluminium alloy เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
 • มีพัดลมระบายความร้อนสำหรับมอเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้นานขึ้น
 • มีโฟโต้ อิเล็กทริกลิมิตสวิตซ์ สำหรับตรวจสอบสถานะ ขึ้น-ลง ของไม้แขนกั้น
 • หากไม้แขวนกั้นปิดกระแทกกับวัตถุจะเด้งกลับอัตโนมัติ
 • สามารถตั้งหน่วงเวลาให้ไม้แขนกั้นปิดไว้ 5,10,20, วินาที ตามความต้องการ
 • รองรับอินฟาเรดเซนเซอร์ เพื่อป้องกันการปิดแขนกั้นโดยรถ (Option)
 • รองรับการเชื่อมต่อ Loop detector
 • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจร
 • รีโมทคอนโทรลแบบสาย/แบบไร้สาย ความถี่ (148 MHz)
 • มีความเร็วในการยก เปิด-ปิด 5 นาที ที่ความยาวไม้กั้นไม่น้อยกว่า 4 เมตร
 • มีอายุการใช้งาน เปิด-ปิด ได้ไม่น้อยกว่า 5,000,000 ครั้ง

 

ชุดไม้กระดก SET2 MIDDLE สำหรับทาบบัตร ระยะกลาง 60-80 เซนติเมตร

 ฟังก์ชั่น และ คุณสมบัติเด่น
 • ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูด้วยบัตรทาบ RFID TAG  กลไกยกไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้น-ลง กรณีไฟดับปลดล็อคด้วย Manual ได้ทันที
 • แกนกลางของเครื่องและสปริงถูกหุ้มป้องกันการเสียหาย
 • เคสของมอเตอร์หุ้มด้วย Aluminium alloy เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
 • มีพัดลมระบายความร้อนสำหรับมอเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้นานขึ้น
 • มีโฟโต้ อิเล็กทริกลิมิตสวิตซ์ สำหรับตรวจสอบสถานะ ขึ้น-ลง ของไม้แขนกั้น
 • หากไม้แขวนกั้นปิดกระแทกกับวัตถุจะเด้งกลับอัตโนมัติ
 • สามารถตั้งหน่วงเวลาให้ไม้แขนกั้นปิดไว้ 5,10,20, วินาที ตามความต้องการ
 • รองรับอินฟาเรดเซนเซอร์ เพื่อป้องกันการปิดแขนกั้นโดยรถ (Option)
 • รองรับการเชื่อมต่อ Loop detector
 • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจร
 • มีความเร็วในการยก เปิด-ปิด 5 นาที ที่ความยาวไม้กั้นไม่น้อยกว่า 4 เมตร
 • มีอายุการใช้งาน เปิด-ปิด ได้ไม่น้อยกว่า 5,000,000 ครั้ง


ชุดไม้กระดก SET3 PREMIER ทาบบัตรระยะไกล 15 เมตร บัตรบลูทูธ EASY PASS

 ฟังก์ชั่น และ คุณสมบัติเด่น
 • ควบคุมการเปิด-ปิดประตู ด้วย RFID Tag ที่มีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านค่าได้ โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่าง เพื่อตรวจติดตาม และบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งนำไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆ ทาบบัตรระยะไกลได้ 15 เมตร กลไกยกไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้น-ลง กรณีไฟดับปลดล็อคด้วย Manual ได้ทันที
 • แกนกลางของเครื่องและสปริงถูกหุ้มป้องกันการเสียหาย
 • เคสของมอเตอร์หุ้มด้วย Aluminium alloy เพื่อป้งกันสิ่งแปลกปลอม
 • มีพัดลมระบายความร้อนสำหรับมอเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้นานขึ้น
 • มีโฟโต้ อิเล็กทริกลิมิตสวิตซ์ สำหรับตรวจสอบสถานะ ขึ้น-ลง ของไม้แขนกั้น
 • หากไม้แขวนกั้นปิดกระแทกกับวัตถุจะเด้งกลับอัตโนมัติ
 • สามารถตั้งหน่วงเวลาให้ไม้แขนกั้นปิดไว้ 5,10,20, วินาที ตามความต้องการ
 • รองรับอินฟาเรดเซนเซอร์ เพื่อป้องกันการปิดแขนกั้นโดยรถ (Option)
 • รองรับการเชื่อมต่อ Loop detector
 • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจร
 • มีความเร็วในการยก เปิด-ปิด 5 นาที ที่ความยาวไม้กั้นไม่น้อยกว่า 4 เมตร
 • มีอายุการใช้งาน เปิด-ปิด ได้ไม่น้อยกว่า 5,000,000 ครั้ง


สนใจสั่งซื้อสินค้า ชุดไม้กระดก SET1 BASIC MANUAL CONTROL คลิกที่นี่

สนใจสั่งซื้อสินค้า ชุดไม้กระดก SET1+ BASIC MANUAL CONTROL คลิกที่นี่

สนใจสั่งซื้อสินค้า ชุดไม้กระดก SET2 MIDDLEL คลิกที่นี่

สนใจสั่งซื้อสินค้า ชุดไม้กระดก SET3 PREMIER คลิกที่นี่


 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้