Hiview Magnetic แจ้งเตือนผ่าน LINE

Last updated: Jan 15, 2020  |  52 จำนวนผู้เข้าชม  |  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด Hiview

Hiview Magnetic แจ้งเตือนผ่าน LINE

ขั้นตอนการตั้งค่าแมกเนติกแจ้งเตือนผ่านไลน์ (LINE)

1. เปิดใช้งานตัวแมกเนติกแล้วดึงแม่เหล็กเข้าออก 5 ครั้ง
2. ไปที่เมนูตั้งค่าของโทรศัพท์     
      2.1 เลือกเมนูไวไฟ
      2.2 เลือกชื่อไวไฟชื่อ HSM-MAC-WI-A661DD แล้วเลืกเชื่อมต่อ
3. เมื่อเชื่อมต่อ Wifi เสร็จ จะมีหน้าตั้งค่าขึ้นมา
       3.1 เลือกภาาา แล้วกดเครื่องหมายลูกศร
4. เลือกชื่อ Wifi ที่ต้องการให้ตัวแมกเนติกเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำเร็จให้กดเครื่องหมายลูกศรทางขวา
5. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อนชื่อ hiview notofy center ในแอพไลน์
6. ก็อปปี้หมายเลขทะเบียนของตัวแมกเนติกไว้
7. ไปที่แอพไลน์ เลือกเลือก about device
8. เลือกเครื่องหมาย +
9. กรอกหมายเลขทะเบียนของแมกเนติกที่ก็อปปี้มาแล้วกดการเพิ่มอุปกรณ์
10.เช็คว่าเพิ่มอุปกรณ์สำเร็จหรือไม่ เลือกสัญญาลักษณ์ทางขวามือ
11.ถ้ามีชื่ออุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์ แสดงว่าเพิ่มสำเร็จ


Powered by MakeWebEasy.com